Eğitim Amaçlı İçeriklerin Telif Hakkı

Okulda öğrenciler için bir slayt dosyası veya eğitim içeriği hazırladınız. İçeriğiniz de mutlaka internetten ve diğer kaynaklardan alınan içerikler bulunacaktır. Peki kullandığınız bu içeriğin telif hakkı nedir? Sizi cezai bir sorun oluşturur mu? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım.Eğitim Amaçlı Kullanım İçin Telif Hakkı

Oluşturulan içeriklerin meydana getirilmesinde yasal sınırlar içinde kalınması önemlidir. Oluşturduğunuz bir içerik kullanılırken ve paylaşılırken şunlara dikkat edilmelidir.
  • İçeriğinizin kaynağını mutlaka belirtiniz. Kaynağa atıfta bulunulmalıdır.
  • Kaynak olarak kullanılan web sitesinin kullanım koşulları ile ilgili bölümlerini okuyunuz. İçeriğin "Kaynak gösterilerek çalışmalar paylaşılabilir. " veya "İçeriği özgürce kullanabilirsiniz." ifadelerinin bulunması sizin için yeterli olacaktır.
  • Eğer kullanılacak içeriğin kullanımı ile ilgili bir açıklama bulunmuyorsa iletişim yolları (e-posta, mesaj vb.) ile sorumlu kişilerle iletişim kurulmalıdır.

Yüzyüze Eğitimde Kullanılan Materyallerin Telif Hakkı

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
Madde 33: Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.
Buradan anlaşılacak olan yayımlanmış erişime açık eser site vb. ortamlardaki eserin yüzyüze eğitimlerde kullanımı serbesttir.
Buradaki önemli nokta yüzyüze eğitim olması, paylaşılmaması ve kar amacı gütmemesidir.
Madde 34: Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktibaslar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir. 2 nci maddenin üçüncü bendinde ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının birinci ve beşinci bentlerinde gösterilen neviden eserler, ancak seçme ve toplama eserin münderecatını aydınlatmak üzere iktibas edilebilir. Ancak bu serbestlik,hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz.
Münhasıran okullara mahsus olarak hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onanan (okul-radyo) yayımları için de birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Eğitim amacıyla bu tür eserlerden bir miktar alınarak yeni bir eser meydana getirilmesi serbesttir. Ticari amaç güdülmemesi, haksız rekabet oluşturmaması kişilik hak ve özgürlüklerinin zedelenmemesi gerekmektedir. Ayrıca eser ve eser sahibinin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.mevzuat.gov.tr
Bu Sayfayı Yazdır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Blogger Sayfa Yazdırma Butonu Yapma

Blogger Sayfa Yazdırma Butonu Yapma “Bu Sayfayı Yazdır” düğmesinin Blogger içerisinde nasıl ekleneceğini bu yazımda anlatacağım. Kendi...